Intake, behandelplan en 2nd opinion

Voorafgaand aan de individuele behandeling vindt er een zorgvuldig onderzoek plaats , de intake. Meestal is deze intake afgerond na 2 gesprekken. Het verslag dat gemaakt wordt van dit onderzoek bevat informatie over de diagnose en het behandelplan. In het 3e gesprek wordt dit verslag met u besproken. Indien gewenst kunt u een kopie van het behandelplan meekrijgen en sturen ik een beknopte samenvatting naar uw huisarts of verwijzer. Indien u daar geen toestemming voor geeft gebeurt dit uiteraard niet. Tevens wordt tijdens de intake een afspraken formulier getekend waarin de randvoorwaarden voor de behandelrelatie en afspraken rond vergoeding en privacy etc. zijn vastgelegd.

U kunt te allen tijde gebruik maken van uw recht op het aanvragen van een second opinion. Dit kunt u doen door zelf contact te zoeken met een andere praktijk of behandelaar. Indien gewenst kan ik hierin ook met u meedenken of adviseren.

 

Kosten en vergoeding

Het consulttarief is 95 euro per basisconsult van 45 minuten. Dit tarief geldt zowel voor verzekerde zorg als voor onverzekerde zorg en voor consulten voor cliënten die zelf betalen. Voor verschillende behandelvormen gelden andere tarieven. U kunt daar uiteraard naar vragen. Tariefswijzigingen worden minimaal 3 maanden van tevoren aangekondigd.

Al de behandelingen vallen onder de verzekeringsvoorwaarden voor GZ psychologie. Ik adviseer u contact op te nemen met uw ziektekostenverzekeraar en na te vragen in hoeverre u verzekerd bent voor GZ psychologie. Ieder consult wordt direct afgerekend, waarbij u kunt pinnen of contant betalen. Bij aanvang van de behandeling wordt een afsprakenformulier getekend waarin de afspraken rond de behandelrelatie worden vastgelegd. Op het einde van de behandeling krijgt u een trajectnota. Deze trajectnota kunt u indienen bij de zorgverzekeraar. Zie ook de pagina GGZ 2014 voor meer informatie.

 

Wachttijden

De wachttijd voor individuele en partnerrelatie behandelingen, bij dhr. Brinkman bedraagt tussen aanmelding en intake gemiddeld 6 weken. Wanneer de intake is afgerond is er geen wachttijd meer voor de behandeling.
Voor deelname aan de MBCT (Mindfulness Based Cognitieve Therapie) is meestal geen wachttijd. Deze 8-weekse groepen starten een aantal keren per jaar en worden op deze site aangekondigd.
Voor deelname aan de Pesso oefengroep is meestal geen wachttijd. Deze groep, bestaande uit 8 bijeenkomsten, start 2 keer per jaar, in het voorjaar en in het najaar. Ook deze groep wordt op de website aangekondigd.

Brinkman, praktijk voor psychologie en seksuologie is een contractvrije praktijk. Bemiddeling rond de wachttijden door verzekeraars vindt dus niet plaats. In uitzonderlijke, acute situaties, kunnen verwijzers met hem overleggen of er buiten de wachtlijst om aangemeld kan worden.