Intake, behandelplan en 2nd opinion

Voorafgaand aan de individuele behandeling vindt er een zorgvuldig onderzoek plaats , de intake. Meestal is deze intake afgerond na 2 gesprekken. Het verslag dat gemaakt wordt van dit onderzoek bevat informatie over de diagnose en het behandelplan. In het 3e gesprek wordt dit verslag met u besproken. Indien gewenst kunt u een kopie van het behandelplan meekrijgen en sturen ik een beknopte samenvatting naar uw huisarts of verwijzer. Indien u daar geen toestemming voor geeft gebeurt dit uiteraard niet. Tevens wordt tijdens de intake een afspraken formulier getekend waarin de randvoorwaarden voor de behandelrelatie en afspraken rond vergoeding en privacy etc. zijn vastgelegd.

U kunt te allen tijde gebruik maken van uw recht op het aanvragen van een second opinion. Dit kunt u doen door zelf contact te zoeken met een andere praktijk of behandelaar. Indien gewenst kan ik hierin ook met u meedenken of adviseren.

 

Kosten en vergoeding

Het consulttarief is 100 euro per basisconsult van 45 minuten. Ieder consult wordt direct afgerekend, deze kosten dient de cliënt zelf te betalen. Voor verschillende behandelvormen gelden andere tarieven. U kunt daar uiteraard naar vragen. Tariefswijzigingen worden minimaal 3 maanden van tevoren aangekondigd.

De behandelingen die ik verstrek vallen niet onder de verzekeringsvoorwaarden van de basis GGZ. Bij aanvang van de behandeling wordt een afsprakenformulier getekend waarin de afspraken rond de behandelrelatie worden vastgelegd. Zie ook de pagina GGZ 2022 voor meer informatie.

 

Wachttijden

Voor individuele en partnerrelatie behandelingen is er geen wachtlijst. In de regel is er binnen een aantal weken plek. Zoniet kan er aangegeven worden bij aanmelding op welke termijn er een afspraak mogelijk is of kunt u verwezen worden naar een collega psycholoog. Wanneer de intake is afgerond is er geen wachttijd meer voor de behandeling.
Voor deelname aan de MBCT (Mindfulness Based Cognitieve Therapie) is meestal geen wachttijd. Deze 8-weekse groepen starten een aantal keren per jaar en worden op deze site aangekondigd.
Voor deelname aan de Pesso oefengroep is meestal geen wachttijd. Deze groep, bestaande uit 8 bijeenkomsten, start 2 keer per jaar, in het voorjaar en in het najaar. Ook deze groep wordt op de website aangekondigd.

Brinkman, praktijk voor psychologie en seksuologie is een contractvrije praktijk. Bemiddeling rond de wachttijden door verzekeraars vindt dus niet plaats. In uitzonderlijke, acute situaties, kunnen verwijzers met hem overleggen of er buiten de wachtlijst om aangemeld kan worden.