GGZ vanaf 2022

Sinds 1 januari 2014 wordt er onderscheid gemaakt tussen Basis Geestelijke Gezondheidszorg (bGGZ) en Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (sGGZ). De zorgverzekeraars spreken van verzekerde producten (VP) of onverzekerde producten (OVP). Verzekerde producten zijn behandelingen die (deels) vergoed worden en onverzekerde producten zijn behandelingen die u zelf moet betalen zowel bij gecontracteerde als bij niet gecontracteerde zorgverleners.

Aanpassingsstoornissen, werkproblemen, studieproblemen, relatieproblematiek, seksuele problemen, assertiviteitsproblemen, identiteitsproblemen en een aantal andere stoornissen vallen onder de onverzekerde zorg en worden dus niet meer vergoed. Behandelingen worden omschreven en onderverdeeld in producten. De zorgverzekeraars spreken van verzekerde producten (VP) of onverzekerde producten (OVP). Verzekerde producten zijn behandelingen die (deels) vergoed worden en onverzekerde producten zijn behandelingen die u zelf moet betalen. Wij zijn verplicht op de nota's aan te geven of de behandeling een verzekerd dan wel een onverzekerd product betreft.

Mocht na de intake blijken dat mijn advies aan u een behandeling is die onder verzekerde zorg valt kan ik u verwijzen naar een gecontracteerde zorgverlener.

U dient bij aanvang van de behandeling een afsprakenformulier te tekenen, waarin staat dat u akkoord gaat met het zelf betalen van de nota's en zelf declareren bij de zorgverzekeraar na afsluiting van de behandeling.

Zoals u weet zijn wij een principieel contractvrije praktijk. Dit betekent onder meer dat wij geen diagnostische informatie verstrekken op de nota's.

Eerder wezen wij u op de recente wetswijziging die het mogelijk maakt een privacyverklaring te tekenen waarmee u aangeeft dat u uw zorgverlener, waaronder de huisarts, geen toestemming geeft om inhoudelijke informatie te verstrekken over uw diagnose en behandeling. Informatie hierover vindt u ook in de wachtkamer en op de site van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Wanneer u hier gebruik van wilt maken kunt u deze verklaring tekenen voor uw dossier en een kopie meesturen naar de zorgverzekeraar, samen met uw declaratie.

Het moge duidelijk zijn dat de nieuwe regelingen vergaande gevolgen hebben voor u en voor ons als behandelaar.