Na- & bijscholing, supervisie, consultatie en coaching

De bijscholingen worden verzorgd door dhr. J.H.A. Brinkman met mevr. K.J.L. De Ruiter

Wij hebben veel en uiteenlopende ervaring met het geven van korte of langere na-, en bijscholingen. Wij hebben verschillende cursussen-op-maat gegeven op het gebied van seksuologie en signalering van seksueel geweld aan o.a. huisartsen, Algemeen Maatschappelijk Werk, Jeugdzorg (Commujon en Jarabee), RIBW (Regionale Instelling voor Beschermde Woonvormen), hulpverleners in de verslavingszorg, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en thuiszorgmedewerkers etc. Ook worden wij vaak gevraagd voor lezingen, workshops e.d. of als gastdocent ingezet in verschillende opleidingen.

Wij bieden collega’s in de gezondheidszorg van uiteenlopende disciplines coaching en supervisie en hebben een preventief aanbod ter voorkoming van burn-out middels Pessotherapie. Daarnaast hebben wij ervaring in het geven van consultatie aan professionals m.b.t. tot werkinhoudelijke vragen en problemen die zich binnen de collegiale verhoudingen en de samenwerking afspelen. Consultatie kan ook plaatsvinden binnen een team, bijvoorbeeld om intervisie binnen een team te introduceren en te helpen implementeren, reorganisaties te helpen begeleiden of conflicten te helpen oplossen.

Mw. Drs. K.J.L. de Ruiter was jarenlang als supervisor verbonden aan de NVVS, Nederlandse Vereniging voor Seksuologie. Ze heeft jarenlange ervaring als klachtencommissielid binnen de klachtenregeling voor ongewenst gedrag van de Saxion Hogescholen in Enschede en Deventer. Ze heeft cursussen gegeven aan vertrouwenspersonen die binnen vergelijkbare regelingen functioneren en was zelf lange tijd vertrouwenspersoon voor een overkoepelende organisatie van basisscholen.

Dhr. Drs. J.H.A. Brinkman heeft de pedagogische academie gevolgd en na de opleidng tot  psycholoog, verschillende bijscholingen gegeven aan o.a. verpleegkundigen, bejaardenverzorgsters en huisartsen.  Als preventiewerker heeft hij meerdere projecten geleid m.b.t. voorlichting en dienstverlening in de zorg.