Behandelaanbod

Dhr. J.H.A.. Brinkman verzorgt het individueel aanbod en partner relatie behandelingen. Er worden erkende en reguliere behandelingsmethodieken gehanteerd, waaronder cognitieve gedragstherapie en inzicht gevende therapievormen. Het specialistisch behandelaanbod omvat seksuologische therapie, lichaamsgerichte therapie volgens de Pesso methode en EMDR bij de behandeling van posttraumatische stress klachten. Voorafgaand aan iedere behandeling is er een zorgvuldig onderzoek, indien nodig met behulp van testmateriaal. Daarna worden de diagnose en het behandelvoorstel besproken met de cliënt en indien gewenst met de verwijzer.

Aan iedere behandeling gaat een zorgvuldige intake vooraf, waarbij beperkt testmateriaal wordt afgenomen. Hierin bespreekt de cliënt de hulpvraag en komen we samen tot een beschrijving van de problematiek en een voorstel voor de behandeling. Mocht het zo zijn dat mijn advies een behandeling behelst die bij een gecontracteerde zorgverlener vergoed wordt, kan ik u uiteraard verwijzen.

Lees direct meer over de volgende onderwerpen:

Groepsaanbod

Mw. K.J.L de Ruiter heeft met ingang van 1 oktober 2019 haar praktijk afgerond voor individuele en partner-relatie behandelingen. Ze blijft binnen de praktijk o.a. het groepsaanbod verzorgen. 2 Keer per jaar, in het voorjaar en in het najaar starten een Pesso oefengroep en een MBCT groep. De exacte data worden aangekondigd op deze site. De aanmelding hiervoor verloopt via dhr. Brinkman.

Lees direct meer over de volgende onderwerpen:

Mw. K.J.L. de Ruiter is GZ en LWP psycholoog NIP, seksuoloog NVVS, EMDR therapeut, lid van de VMBN (vereniging van Mindfulness trainers) en de vereniging voor Pessotherapie. Als GZ-psycholoog heeft zij een ruime ervaring in de behandeling van uiteenlopende klachten en stoornissen, relationele klachten, psychosomatische klachten en persoonlijkheidsproblematiek.