Wat is EMDR?

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een relatief nieuwe therapievorm die aanvankelijk vooral werd toegepast bij de behandeling van post traumatische stress klachten, zoals flash backs, nachtmerries etc. Inmiddels wordt de therapie ook aangewend bij verschillende andere klachten zoals bijvoorbeeld angstklachten, problemen die gepaard gaan met heftige gevoelens van schaamte en ingrijpende verlieservaringen.

Bij EMDR wordt een duidelijk omschreven protocol gevolgd waarbij de beschadigende ervaringen worden omschreven en geanalyseerd om te onderzoeken hoe deze in het geheugen zijn opgeslagen. Daarna krijgen cliënten een koptelefoon op waardoor ze tikjes horen die afwisselend links en rechts hoorbaar zijn. Door de bi-laterale stimulatie (het afwisselend prikkelen van de linker en rechter hersenhelft) is zo te beïnvloeden hoe de ervaringen op een andere manier in het geheugen kunnen worden opgenomen, zodat cliënten minder of geen last meer hebben van emotionele ontregeling.

De behandeling maakt binnen onze praktijk meestal deel uit van een breder opgezette therapie. Ook bij EMDR doen we vooraf eerst een uitgebreid onderzoek naar de problematiek en de behandelmogelijkheden. We stellen een diagnose en kijken van daaruit of EMDR voor u een passende therapie is.

Beide therapeuten hebben de basis en vervolgopleiding EMDR gevolgd en hebben ervaring met EMDR bij verschillende probleemgebieden en hulpvragen. Indien u meer wilt weten over EMDR, de achtergronden en werkwijze verwijzen we naar de website van de EMDR vereniging.