Pesso-psychotherapie

Pesso-psychotherapie is een lichaamsgerichte vorm van psychotherapie. Meestal wordt pesso-psychotherapie in groepssessies aangeboden. Soms kunnen elementen van de therapie ook in individuele of partner-relatie behandeling aan bod komen.

Pesso-psychotherapie biedt de mogelijkheid de lichamelijke informatie aan te spreken en de betekenis ervan bewust te worden. Dit heeft positief effect op de oorspronkelijke klacht en draagt bij tot verbetering van het functioneren in het dagelijkse leven in bredere zin.

Pesso oefeningengroep

In de oefeningengroep wordt cliënten de mogelijkheid geboden om door middel van gestructureerde, lichaamsgerichte oefeningen te begrijpen wat via lichamelijke signalen uitgedrukt wordt en wat deze informatie betekent in het dagelijks leven. Door deze informatie te leren gebruiken krijgen cliënten meer zicht op onbevredigende gedragspatronen en alternatieve mogelijkheden om te handelen.

De oefeningengroep bestaat uit 6 tot 8 deelnemers, mannen en vrouwen. De groep komt 8 keer, eenmaal per twee weken bijeen, gedurende 2 uur. Een groep kan ook alleen uit vrouwen of uit mannen bestaan. Pessotherapeut: Mw. Drs. K.J.L. de Ruiter.

Pesso structuregroep

De pesso-structure-groep is een procesgerichte, inzichtgevende psychotherapiegroep. Cliënten krijgen ieder individuele werktijd (structure). In deze werktijd wordt een innerlijk conflict of onverwerkte ervaring door een specifiek rollenspel gevisualiseerd en emotioneel, cognitief en lichamelijk ervaren.

Pesso-structure-groep wordt niet meer aangeboden binnen deze praktijk. U kunt naar de site van de vereniging gaan om te zien op welke locaties deze nog wel te volgen is.

Voor wie?

Pessotherapie kan een passend hulpaanbod zijn voor mensen die bijvoorbeeld sterk de neiging hebben tot rationaliseren, zich vervreemd, leeg en machteloos voelen, of geen evenwicht met eigen emoties of lichaam ervaren. Ook mensen die fysiek of seksueel getraumatiseerd zijn, of moeite hebben om grenzen te voelen kunnen baat hebben bij deze lichaamsgerichte werkvorm. Voor mensen die ervaren dat alleen verbale therapie ontoereikend is, biedt de methode een passende aanvulling.