GGZ vanaf 2014

Vanaf 1 januari 2014 wordt er onderscheid gemaakt tussen Basis Geestelijke Gezondheidszorg (bGGZ) en Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (sGGZ). De behandelingen van onze praktijk vallen onder de Basis Geestelijke Gezondheidszorg (bGGZ).

Vanaf 2014 worden niet meer alle behandelingen door een psycholoog vergoed. Alleen als er sprake is van een door de verzekeraars aangewezen psychiatrische diagnose volgens het DSM-classificatie systeem is er recht op vergoeding. Hiermee wordt een onderscheid gemaakt tussen verzekerde zorg (die geheel of gedeeltelijk wordt vergoed) en onverzekerde zorg (die u volledig zelf moet betalen).

Aanpassingsstoornissen, werkproblemen, relatieproblematiek, seksuele problemen en een aantal andere stoornissen vallen met ingang van 1 januari 2014 onder de onverzekerde zorg en worden dus niet meer vergoed. Behandelingen worden omschreven en onderverdeeld in producten. De zorgverzekeraars spreken van verzekerde producten (VP) of onverzekerde producten (OVP). Verzekerde producten zijn behandelingen die (deels) vergoed worden en onverzekerde producten zijn behandelingen die u zelf moet betalen. Wij zijn verplicht op de nota's aan te geven of de behandeling een verzekerd dan wel een onverzekerd product betreft.

Bij de start van een behandeling, in de intake fase, moet vanaf 1 januari door ons voor zowel verzekerde als onverzekerde producten vastgesteld worden of er sprake is van een korte, een middellange of een lange behandeling. Er zijn tarieven vastgesteld voor de verschillende behandelingen. Op de nota's moet worden vermeld of het verzekerde dan wel onverzekerde zorg betreft en of het om een korte, middellange of intensieve behandeling gaat.

Mocht na de intake blijken dat de voorgestelde behandel consulten niet onder de verzekerde zorg vallen krijgt u voor deze intake contacten een trajectnota die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Op deze nota staat 'prestatie onvolledig behandeltraject'.

U blijft bij ieder consult een nota ontvangen, die u direct kunt pinnen of binnen 14 dagen dient te voldoen. U dient bij aanvang van de behandeling een afsprakenformulier te tekenen, waarin staat dat u akkoord gaat met het zelf betalen van de nota's en zelf declareren van de trajectnota bij de zorgverzekeraar na afsluiting van de behandeling.

Tarieven 2019

In het overzicht ziet u de tarieven die door de verzekeraars zijn vastgesteld voor de verschillende producten:

ZorgproductTarief  Max. duurAantal gesprekken
Kort (BK)€ 507,62294 min± 2 tot ± 5
Middel (BM)€ 864,92495 min± 5 tot ± 8
Intensief (BI)€ 1356,25750 min± 9 tot 14
Transitie onvolledig behandeltraject€ 192,92120 min1 tot 2

Tarieven 2018

In dit overzicht ziet u de tarieven die van toepassing zijn als u bent begonnen met het traject in 2016:

ZorgproductTarief  Max. duurAantal gesprekken
Kort (BK)€ 487,26294 min± 2 tot ± 5
Middel (BM)€ 830,23495 min± 5 tot ± 8
Intensief (BI)€ 1301,85750 min± 8 tot 13
Transitie onvolledig behandeltraject€ 198,88120 min1 tot 2

Het tarief voor een consult in onze praktijk is € 94 per 1 januari 2017. In het tarief per consult van een uur zit 45 minuten direct contact en 15 minuten administratie tijd.

Trajecten die doorlopen in een volgend kalenderjaar worden in zijn geheel door u gedeclareerd, bij de zorgverzekeraar bij wie u bij de start van de behandeling verzekerd was.

De voorwaarden waaronder u consulten kunt declareren bij uw zorgverzekeraar op een rij:

  1. Wanneer U een polis heeft afgesloten bij een zorgverzekeraar die consulten vergoedt van een BIG geregistreerde GZ-psycholoog, die géén contract heeft afgesloten bij de verzekeraar. In principe zijn zorgverzekeraars nog wettelijk verplicht om te vergoeden.

  2. Wanneer U een verwijzing van de huisarts heeft met daarin vermeld een vermoeden van een DSM classificatie die voor vergoeding in aanmerking komt.

  3. Wanneer wij hebben vastgesteld dat uw problematiek een zekere ernst en complexiteit heeft, de symptomen aanhoudend zijn en er sprake is van een zeker risico en wij als behandelplan een verzekerd basis GGZ zorg-product hebben afgesproken.

  4. Na het afsluiten van de behandeling kunt u de trajectnota opsturen naar uw zorgverzekeraar voor de vergoeding.

Zoals u weet zijn wij een principieel contractvrije praktijk. Dit betekent onder meer dat wij geen diagnostische informatie verstrekken op de trajectnota's.

Eerder wezen wij u op de recente wetswijziging die het mogelijk maakt een privacyverklaring te tekenen waarmee u aangeeft dat u uw zorgverlener, waaronder de huisarts, geen toestemming geeft om inhoudelijke informatie te verstrekken over uw diagnose en behandeling. Informatie hierover vindt u ook in de wachtkamer en op de site van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Wanneer u hier gebruik van wilt maken kunt u deze verklaring tekenen voor uw dossier en een kopie meesturen naar de zorgverzekeraar, samen met uw declaratie.

Het moge duidelijk zijn dat de nieuwe regelingen vergaande gevolgen hebben voor u en voor ons als behandelaar.

Het is uiteraard altijd mogelijk om zelf te kiezen voor zelf betalen zonder te declareren bij de zorgverzekeraar, wanneer u niets te maken wilt hebben met bovenstaande regelingen. U krijgt dan na elk consult een factuur met de omschrijving 'individueel eerstelijns psychologisch consult'.